Čo je to Pracovná Zdravotná Služba (PZS)?

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Cieľom PZS je prevencia vzniku chorôb z povolania a iných poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce. 

Kto musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu?

Od 01.01.2015 každý zamestnávateľ.

PZS v 3 krokoch

Ponúkame Vám nový zmluvný spôsob poskytovania PZS aj s možnosťou bez paušálnych platieb za odborné a poradenské služby. Neváhajte nás kontaktovať so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky obsahujúcej možnosti poskytovania PZS podľa toho, čo Vám viac vyhovuje.

Kto je to MEDICHEM, s.r.o.?

10 rokov na trhu. MEDICHEM, s.r.o. vznikla v roku 2006 na základe spoločenskej zmluvy medzi spoločnosťami MEDILAB, s.r.o. a CHEMPOR, s.r.o. za účelom poskytovania komplexnej pracovnej zdravotnej služby.

MEDILAB, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré vykonáva lekárske preventívne prehliadky a poskytuje nadštandardné lekárske služby.

CHEMPOR, s.r.o. je súkromná poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti ochrany zdravia ľudí, hygieny práce, životného prostredia, chemickej legislatívy a azbestu.

Prečo si vybrať MEDICHEM, s.r.o.?

Politika IMS (stlač pre čítanie)

Je lacnejšia prevencia za neporovnateľne nižšie náklady ako zaplatenie vysokého odškodného.

Novinky

Pozvánka na seminár

Slovenská obchodná a priemyselná komora Vás pozýva na seminár - Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - ohlasovanie údajov za rok 2016. Pre viac informácií kliknite na sem.

10 rokov na trhu

07.10.2016 oslávi MEDICHEM, s.r.o. 10 rokov svojej existencie na trhu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám to umožnili. Váš tím MEDICHEM, s.r.o.

Pozvánka na konferenciu

Pozývame Vás na konferenciu v Herľanoch zameranú na kvalitu životného a pracovného prostredia. Pre zobrazenie kliknite na sem.

Pozvánka na seminár

Pozývame Vás na odborný seminár OTÁZKY A ODPOVEDE k novelizáciám legislatívnych predpisov z oblasti ochrany zdravia pri práci. Pre zobrazenie kliknite na sem.

Úplné znenie zákona

Úplné znenie zákona č. 355/2007 Z.z. po jeho novelách nájdete po kliknutí sem. Zdroj: www.zbierka.sk

Letné horúčavy

Prečítajte si odporúčania Úradu verejného zdravotníctva počas trvania letných horúčav. Pre čítanie kliknite na sem.

 


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi

MEDICHEM odporúča